Quien soy

Más de 20 años

de experiencia

Psicología

clínica

Formación reglada

 

 • Llicenciatura en Psicología Clínica. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona. Any 1990.
 • Màster en Psicología Forense. Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Any 2010.
 • Postgrau en Neuropsicologia Clínica. Instituto Superior de Estudios
  Psicológicos. Any 2012

Formación no reglada

 • Curs d'iniciació al Braille. ONCE. Març 1992.
 • Curs de Formació bàsica per a la reforma. Generalitat de Catalunya. Setembre 1992 (30 hores).
 • Pràctica psicomotriu. Escola municipal d'expressió i Psicomotricitat. Curs 92 – 93.. (15 hores).
 • Música per alumnes amb necessitat educatives especials. Institut de Ciències de la Educació. Maig 1994. (30 hores).
 • Psicomotricitat: La intervenció en el Centre d'educació especial. Març 1996. (16 hores).
 • Lectoescriptura a l'escola d'educació especial. Universitat de Barcelona. Març 1996. (20 hores).
 • Jornades de Neuropsicología. Hospital Clínic i St. Joan de Déu. Març 1996. (20 hores).
 • El PIL i els alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 95-96 (10 hores).
 • Curs d'iniciació al llenguatge signat. EPT Montserrat Montero. Curs 1999-2000 i 2000-2001 (30 hores).
 • Jornadas Técnicas sobre Parálisis cerebral. Centre Pilot Arcàngel Sant
 • Gabriel. 14 y 15 Novembre 1997.
 • XII Simposium Internacional sobre actualizaciones y controversias en psiquiatría. Barcelona, 30 i 31 de Març de 2006 (1,69 crèdits).
 • XXVI Jornades Sanitàries del Vallès. Setmenat (BCN), 23 de Març de
  2007 (0,8 crèdits).
 • X Jornades de Treball en Factors de Risc i Malaltíes Cardiovasculars. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Granollers, Maig 2008. (8 hores).
 • Curs de formació continuada. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Sabadell, Juliol 2008. (20 hores).
 • III Jornada de salut Mental del Vallès Oriental. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Granollers, 14 de Novembre de 2008. (1,8 crèdits).
 • 3es Jornades Multidisciplinars Catalanes de residències de Gent Gran. Bellaterra, 20 i 21 de Novembre de 2008.
 • Curs “Psicología Infantil”. Psiquiatría.com (90 hores lectives). Març 2011
 • Curs “Adictos al crimen: Asesinos en serie, psicópatas y agresores sexuales hiper-violentos.” Psiquiatría.com (100 hores lectives). Maig 2011.
 • Curs “ Perfil psicológico e Investigación Criminal de los Multicidas Psicópatas y Psicóticos”. Psiquiatría.com (100 hores lectives). Juny 2011.